Centrum Naukowo-Badawcze Ratownictwa i Katastrof Piotr Wawrzaszek

About:

Contact:

ul. Cieszyńska 313; 43-300 Bielsko-Biała

biuro@ncbrik.pl

+48 33 827 08 00