Zakłady Mechaniczne "Tarnów" S.A.

About:

Contact:

ul. Kochanowskiego 30; 33-100 Tarnów

zmt@zmt.tarnow.pl

146306211, 212

www.zmt.tarnow.pl